Nezaradené

Nábrežie – parkovacie plochy na Kollárovej

Vo vnútrobloku na Kollárovej pribudli nové parkovacie miesta zo zatrávňovacích panelov.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu