Palúdzka

Ďalšie akcie v Palúdzke, v Andiciach a v Beniciach (2018-2022)

parkovisko pri ZŠ s MŠ Demänovská

zahustenie spojov MAD

dažďová záhrada pri ZŠ s MŠ Demänovská

odvodnenie Palúčanskej pri bytovkách 632 a 629 spolu s odstavnou plochou

kontajnerové státie Vranovská

doplnenie detských ihrísk Priehradná, Štrausova

odvodnenie plochy pri bytovke Za bocianom 555

vykúpenie pozemkov pod komunikáciou k cintorínu Andice

odvodnenie ulice Pod Hájikom

obnova detského ihriska pri kultúrnom dome v Beniciach

Ďalšie akcie v Palúdzke, v Andiciach a v Beniciach (2018-2022)

parkovisko pri ZŠ s MŠ Demänovská

zahustenie spojov MAD

dažďová záhrada pri ZŠ s MŠ Demänovská

odvodnenie Palúčanskej pri bytovkách 632 a 629 spolu s odstavnou plochou

kontajnerové státie Vranovská

doplnenie detských ihrísk Priehradná, Štrausova

odvodnenie plochy pri bytovke Za bocianom 555

vykúpenie pozemkov pod komunikáciou k cintorínu Andice

odvodnenie ulice Pod Hájikom

obnova detského ihriska pri kultúrnom dome v Beniciach

Palúdzka

Palúdzka-MŠ Palúčanská-vytvorenie štrkovej plochy

Pri MŠ Palúčanská sme zbúrali betónové schody a vytvorili štrkovú plochu.

Palúdzka

Palúdzka-MŠ Palúčanská-vytvorenie štrkovej plochy

Pri MŠ Palúčanská sme zbúrali betónové schody a vytvorili štrkovú plochu.

Palúdzka

Palúdzka-Glejárska-nová cesta a chodník

Na Glejárskej v Palúdzke sme vybudovali novú cestu a chodník.

Palúdzka

Palúdzka-Glejárska-nová cesta a chodník

Na Glejárskej v Palúdzke sme vybudovali novú cestu a chodník.

Palúdzka

Palúdzka-Palúčanská-chodník pomedzi bytovky

Vybudovali sme chodník pomedzi bytovky z Palúčanskej k Lenkovej.

Palúdzka

Palúdzka-Palúčanská-chodník pomedzi bytovky

Vybudovali sme chodník pomedzi bytovky z Palúčanskej k Lenkovej.

Palúdzka

Palúdzka – Palúčanská – nábeh na mostík ponad Demänovku

Vybudovali sme praktický nábeh z chodníka na most ponad Demänovku.

Palúdzka

Palúdzka – Palúčanská – nábeh na mostík ponad Demänovku

Vybudovali sme praktický nábeh z chodníka na most ponad Demänovku.

Palúdzka

Palúdzka – spojovací chodník pri potravinách J. Lenka

Vybudovali sme spojovací chodník pri potravinách J. Lenka.

Palúdzka

Palúdzka – spojovací chodník pri potravinách J. Lenka

Vybudovali sme spojovací chodník pri potravinách J. Lenka.

Palúdzka

Palúdzka – Júliusa Lenka – nové parkovacie státia

Vybudovali sme nové parkovacie miesta pozdĺž cesty na ulici J. lenka.

Palúdzka

Palúdzka – Júliusa Lenka – nové parkovacie státia

Vybudovali sme nové parkovacie miesta pozdĺž cesty na ulici J. lenka.

Palúdzka

Palúdzka – Záhrada starej mamy

V areáli ZŠ s MŠ Demänovská sme vybudovali záhradu starej mamy – klasická výsadba stromov a kríkov, stvárnenie ako list.

Palúdzka

Palúdzka – Záhrada starej mamy

V areáli ZŠ s MŠ Demänovská sme vybudovali záhradu starej mamy – klasická výsadba stromov a kríkov, stvárnenie ako list.

Palúdzka

Palúdzka – Vranovská – parkovacie miesta

Vytvorili sme 10 parkovacích miest na Vranovskej pri materskej škole.

Palúdzka

Palúdzka – Vranovská – parkovacie miesta

Vytvorili sme 10 parkovacích miest na Vranovskej pri materskej škole.

Menu