Cestovný ruch

V roku 2019 sme začali s dialógom so Žilinským samosprávnym krajom, ktorý začal intenzívnejšie pracovať na konkrétnom trasovaní Vážskej cyklomagistrály. V nasledujúcom roku sme pripravili projektovú dokumentáciu prvej etapy cyklochodníka okolo Liptovskej Mary, úsek  z LM do Liptovského Trnovca v dĺžke 6,38 km. Zámerom je zabezpečiť výstavbu cyklochodníka z plánu obnovy v nasledujúcich rokoch.

V prvej etape sa začne realizovať najdôležitejší úsek cyklochodníka z Liptovského Mikuláša popri Tatralandii až do Liptovského Trnovca, kde sa nachádza pláž na Liptovskej Mare. Je to najviac dopravne zaťažený úsek, keďže  Tatralandia a pláž pri  Liptovskom Trnovci patria v letnej sezóne medzi najnavštevovanejšie lokality.

Region Liptov považuje rozvoj cyklodopravnej infraštruktúry za jednu zo svojich priorít a preto sme naštartovali proces prípravy tejto cyklotrasy formou vypracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Cyklotrasa bude súčasťou kostrovej cyklodopravnej trasy – Vážskej cyklomagistrály, ktorej výstavba už akceleruje na viacerých úsekoch Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci so ŽSK.

Celková dĺžka cyklochodníka  je 6,38 km. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v rozsahu pre územné konanie a stavebné povolenie. Partnermi projektu je mesto Liptovský Mikuláš a obec Trnovec, ktorí uzavreli zmluvu o združení, za základe ktorej   zakladajú združenie za účelom spolupráce zmluvných strán pri výstavbe cyklochodníka medzi Mestom Liptovský Mikuláš a Obcou Liptovský Trnovec.

Park géniov – v rámci aktivity sme zabezpečili vybudovanie interaktívneho detského ihriska v centrálnej mestskej zóne mesta Liptovský Mikuláš. Park Géniov pozostáva z  interaktívnej náučnej  hračky pozostávajúcej z dvoch panelov a preliezky ktorá je inšpirovaná turbínou, ktorú zostrojil vynálezca A. Stodolu, rodák z Liptovského Mikuláša. Na podporu aktivity sme počas Mikulášskeho leta realizovali interaktívne podujatia Geniálny park, ktoré motivujú deti využívať um a spoznávať fyzikálne javy. Park géniov prispieva k oživeniu a zatraktívneniu centrálnej mestskej zóny a oživeniu priestoru a motivuje deti k poznávať taje fyziky a prírodných vied.

Zvýšenie komfortu prepravy skibusmi – v rámci aktivity sme zabezpečili vybudovanie 5 ks informačných totemov v kľúčových miestach: Jasná Biela púť, Jasná Lúčky, D. Dolina – rázcestie, D. Dolina – Stará horáreň a železničná stanica L. Mikuláš.

Totemy boli vybavené  displaymi zobrazujúcimi názov linky (modrá; žltá; červená, zelená) a počet minút za koľko autobus príde na zastávku. Totemy boli umiestnené v teréne počas zimnej sezóny a neboli osadené do zeme, bez prístupu elektrickej energie.

Napájanie totemov sme riešili prostredníctvom batérií, ktoré boli chránené proti vlhkosti pomocou izolačných vakov.

Počet minút meškania bol vyhodnocovaný cez GPS moduly, ktoré sledovali pohyb autobusu v teréne. Vyvinutý SW vyhodnocoval počet minút meškania autobusu, čo sa zobrazovalo na totemoch a v mobilnej aplikácii regiónu Liptov. Lyžiari si prostredníctvom mobilnej aplikácie mohli vyhľadať najbližšiu linku ski&aqua bus v danej lokácii.

Nabíjacie stanice na e-biky: elektrické bicykle sú fenoménom dnešnej doby a ich predaj každoročne narastá. Liptov považuje tento segment cykloturistiky za zásadný a prispôsobil tomu aj investície do infraštruktúry. Podarilo sa nám vybudovať širokú sieť nabíjacích staníc, ktorá strategicky pokrýva celý región, a teda vytvára skvelé podmienky pre využitie elektro bicykla. Všetky stanice sú umiestnené podľa kritérií, ako blízkosť ku gastrozariadeniu, či poloha na cykloturistickej trase. Každá zo staníc disponuje 3 ks najpoužívanejších nabíjacích konektorov, samostatnú elektrickú zásuvku pre prípad, že si cyklista prinesie vlastnú nabíjačku. Samozrejmosťou je kompresor a základné náradie na opravu bicykla. Nabíjacia stanica bola inštalovaná v centre Liptovského Mikuláša.

Produkt Liptova – V roku 2021 sme vytvorili značku regionálnych produktov pod názvom Produkt Liptova ako subbrand značky Liptov treba zažiť v spolupráci s miestnymi akčnými skupinami. Cieľom projektu je podpora lokálnych producentov, rozvoj vidieckeho CR a šírenie dobrého mena regiónu aj prostredníctvom samotných výrobkov. Regionálne produkty sa vyznačujú jedinečnou chuťou, výrobným procesom odovzdávaným z generácie na generáciu a v neposlednom rade aj zanietenosťou výrobcov. Regionálna značka produktov zastrešuje poľnohospodárske a potravinárske výrobky a remeselné a iné spotrebné výrobky. Vyhlásili sme 1. výzvu a po rozhodnutí certifikačnej komisie ocenili spolu 11 výrobcov. Vytvorili sme logo značky, zostavili kritéria pre získanie značky ako aj balík výhod značky, webovú podstránku https://www.visitliptov.sk/produkt-liptova/ vrátane prezentácie výrobcov, marketing vrátane foto a videobanky, vytvorili sme prezentačné balíčky produktov, uviedli sme značku oficiálne do života a pripravili sme aj slávnostné odovzdávanie certifikátov.

Liptovské droby   – získali certifikát chránené zemepisné označenie pôvodu. Produkt má známosť a je vyhľadávaný u obyvateľov Liptova,  avšak je málo známy pre turistov, ktorí na Liptov prichádzajú. Zámerom aktivity, bolo postupne vytvoriť silnú značku Liptovské droby, ktorá bude známa nielen u lokálneho obyvateľstva, ale stane sa žiadanou špecialitou, ktorú budú chcieť turisti a návštevníci ochutnať a bude stálou ponukou miestnych reštaurácií.

V prvej časti aktivity bolo potrebné vybudovať silnú značku Liptovské droby a preto sme vytvorili audiovizuálny materiál, v ktorom sa komunikovali Liptovské droby ako chránené zemepisné označenie, turistická unikátnosť regionálnej pochúťky a jednoduchá príprava v prípade ak si návštevníci ako „suvenír“ Liptovské droby so sebou odnesú domov. Audiovizuálny materiál pozostáva z 3 tematických videí a 60 fotografií. Bola vytvorená podstránka www.visitliptov.sk/liptovskedroby, ktorá slúži ako styčný bod v komunikácií voči návštevníkom. Nájdu tu zaujímavé informácie o produkte,  ako aj o výrobcoch a zariadeniach, ktoré Liptovské produkty ponúkajú. Do zariadení a informačných centier sme distribuovali informačné stojančeky a letáky (2000ks letákov a 150ks stojančekov). Aby bola zabezpečená  vizibilita boli vyrobené nápadité zástery na varenie, tak aby boli k dispozícii pri rôznych príležitostiach spojených s Liptovskými drobami (festivaly, workshopy a iné). Okrem webstránky ako takej sa do online priestoru publikovalo o Liptovských droboch 8 príspevkov na sociálne siete (Facebook a Instagram). Vďaka PR aktivitám  v regionálnych a celopološných médiách sa o Liptovských droboch dozvedela široká verejnosť.  Tlačová konferencia aj s ochutnávkou bola úspešná a tým kľúčová pri naštartovaní projektu.

Uvedomujeme si, že Liptovské droby sa musia viac a viac objavovať v ponuke reštauračných a hotelových zariadení naprieč regiónom. Z tohto dôvodu sme realizovali niekoľko krokov a vďaka intenzívnej komunikácií so zariadeniami a výrobcami ako aj cielenému sieťovaniu sa dostavili prvé úspechy a Liptovské droby sú čoraz viac implementované do jedálnych lístkov po celom regióne. Realizovali sme workshop pre kuchárov, aby sme ich vzdelávali ako správne pripravovať, podávať droby a zaviesť ich do menu. Workshopu sa zúčastnilo 28 reštauratérov z 12 zariadení z  celého Liptova.

Aktivity projektu prispeli k výraznému zlepšeniu povedomia návštevníkov, ale i domácich o Liptovských droboch ako takých. Prostredníctvom projektu sme sieťovali výrobcov a reštauračné zariadenia ponúkajúce Liptovské droby, aby sme vybudovali silné spojenie a Liptovské droby dostali do ponuky reštaurácií. Zároveň sme vytvárali inovatívne produkty s Liptovskými drobami  a tak prispeli k rastúcej ponuke regionálneho gastro turizmu.  Od začiatku bola vytvorená silná spolupráca so strategickými partnermi akými sú mesto Liptovský Mikuláš a občianske združenie Liptovské droby, ktorí prispeli k šíreniu dobrého mena Liptovských drobov, čo vyzdvihol aj samotný Úrad Priemyselného Vlastníctva (ÚPV) so sídlom v Banskej Bystrici. Kooperáciu Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov s výrobcami, zariadeniami, mestom Liptovský Mikuláš a občianskym združením dáva ÚPV za unikátny príklad regionálneho sieťovania s celoslovenským dosahom.

O úspechu aktivity svedčí vysoká návštevnosť webu  www.visitliptov.sk/liptovskedroby, ktorá za rok 2021dosiahla viac ako 6000 zobrazení (6280 zobrazení) a širokom dosahu príspevkov na sociálnych sieťach prevyšujúcich 120 000 ľudí (123 812 ľudí). Navyše, ďalší reálny úspech je aj rast tržieb regionálnych výrobcov a rozšírenie ponuky lokálnych reštaurácií o regionálnu špecialitu Liptovské droby. Prínosom je aj nadregionálna prezentácia regiónu prostredníctvom tradičnej lokálnej špeciality, ktorá získala chránené zemepisné označenie pôvodu.

Geniálny Penkala a patent na rozum – aktivita sa stala obľúbenou letnou atrakciou v centre mesta Liptovský Mikuláš. V rámci pandemických opatrení bola navrhnutá ako interaktívna prehliadka v Múzeu Janka Kráľa, ktorá vyvrcholila zábavno-vedomostným kvízom. Kvíz bol venovaný výročiu narodenia svetového vynálezcu a objavitela pera, rodákovi z Liptovského Mikuláša, S.E. Penkalovi.  Pozvánkou do Múzea Janka Krála bola exteriérová bannerová výstava o živote a diele S.E.Penkalu.  Návštevníci postupne prechádzali múzeom a cez svoj smartfón museli zodpovedať rôzne otázky a úlohy. Záverečný kvíz preskúmal ich novo naučené znalosti, za ktoré boli ocenení originálnym „patentom na rozum“ od S.E. Penkalu. Každý piatok 09.07.2021 do 27.08.2021. prišiel návštevníkov pozrieť „samotný génius Penkala“, z čoho mali radosť najmä deti, ktoré sa s ním pri podpise „patentu na rozum“ radi odfotili. Navyše, v rámci aktivity boli informácie o Penkalovi hravou formou pridané na náučné ihrisko v centre mesta. Tu si návštevníci mohli vyskladať mozaiku života génia spolu s informáciami o ďalšom významnom rodákovi a géniovi Aurelovi Stodolovi. Aktivita takýmto spôsobom zasiahla širokú škálu zvedavcov a adresne oslovila viac ako 1000 návštevníkov. Hra bola zameraná na individuálne prehliadky múzea alebo lektorované prehliadky pre malé skupinky (ideálne do pandemických čias)

V nákladoch na aktivitu je zahrnutá: príprava kvízu, hry, 8 prehliadok s interaktívnou hrou a odmeny pre účastníkov a banerová výstava o živote a diele S.E.Penkalu, aktualizácia bannerov detského ihriska Geniálny park.

Cyklomobiliár – drobný mobiliár

Aj v roku 2021 sme pokračovali v budovaní jednotného cyklistického a cykloturistického mobiliáru, ktorého originálny dizajn vyšiel z architektonickej súťaže. Súbor architektonicky a remeselne kvalitne spracovaných prvkov doplnkovej infraštruktúry je k dispozícii návštevníkom nášho regiónu a svojim unikátnym dizajnom postupne zjednocuje sieť verejne dostupných oddychových a informačných bodov popri cykloturistických trasách v extra- aj intravilánoch liptovských obcí. Informačné tabule s pravidelne aktualizovanými cyklomapami, lavičky, stoly či stojany na bicykle vyrobené z kvalitného a trvácneho materiálu, to všetko sú prvky, ktoré slúžia turistom. V roku 2020-21 sa nám podarilo osadiť 67 kusov takýchto prvkov v 25 lokalitách po celom regióne Liptov.

Háj-Nicovô – architektonická štúdia

Mesto Liptovský Mikuláš pristupuje k lokalite lesoparku Háj – Nicovô koncepčne a s rešpektom, ktorý si toto výnimočné miesto zaslúži. Aj preto sme sa rozhodli zorganizovať architektonickú súťaž, pre vybudovanie vyhliadkového bodu, ktorý by skrášlil a doplnil už teraz multifunkčné využitie lokality. Odbornej porote sa podarilo z viacerých návrhov vybrať víťazné spracovanie, ktorého autori následne vypracovali štúdiu. V nasledujúcich rokoch by teda Háj – Nicovô mohlo byť citlivo doplnené o súbor umeleckých architektonických prvkov medzi stromami, vyhliadkovej veže či menšieho amfiteátra zapusteného do terénu.

V nákladoch na aktivitu je vypracovanie architektonickej štúdie.

 

Informačné centrum (2019-2022)

Vytvorené produkty

 1. Sakrálne pamiatky – sprístupnené na turistické prehliadky

V spolupráci s miestnymi cirkvami a Múzeom Janka Kráľa sme každoročne počas letných mesiacov sprístupnili na účel turistických prehliadok 3 sakrálne pamiatky – Kostol sv. Mikuláša, Synagógu, Evanjelický kostol na Tranovského ul. V roku 2022 do tohto balíka pribudne Kostol svätého Petra z Alkantary v Okoličnom, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou.

Koncerty chrámovej hudby v sakrálnych pamiatkach

Od roku 2019 sa v Evanjelickom kostole na Tranovského ulici stali veľmi obľúbenými koncerty chrámovej  hudby pod názvom Organové polhodinky (v júli a auguste každý utorok o 16.00) kde si domáci i návštevníci chodili vypočuť monumentálnu chrámovú hudbu v podaní mikulášskych organistov. Od leta 2022 sa okrem utorkových koncertov v Evanjelickom kostole, pribudnú aj organové polhodinky v Kostole sv. Mikuláša každý štvrtok o 16.00 hod.

Propagačné materiály

Ku každej sakrálnej pamiatke je vytvorený propagačný leták, v ktorom je pôdorys pamiatky a jej zaujímavosti. Letáky Mikulášska synagóga a Evanjelický kostol boli ocenené 2. miestom v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál za rok 2018 organizovanou Klubom fotopublicistov SSN.

Audiosprievodcovia a propagácia na web stránke

Ku každej sakrálnej pamiatke je zároveň pripravená prezentácia na mestskej web stránke s top informáciami, fotogalériou, vrátane audiosprievodcov v troch jazykových verziách.

 1. Lesopark Háj Nicovô

K existujúcej prezentácii na web stránke s audiosprievodcami sme v roku 2019 pripravili leták k danej lokalite. V roku 2020 sme urobili dotlač s označením ďalších inovatívnych prvkov.

12 NAJ historického centra

Produkt 12 NAJ, ktorý je trvalo v ponuke CR,  prezentuje najväčšie turistické atraktivity historického centra akými sú Múzeum Janka Kráľa s Jánošíkovou mučiarňou a súdnou sieňou, Liptovská galéria P.M. Bohúňa, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, či Evanjelický kostol. Každoročne je aktualizovaný, podporený propagačnými letákmi, citylightmi a plagátmi, prezentáciou na web stránke.

 

 1. Dobrodružstvá s Mikulášom – pre rodiny s deťmi

Produkt, ktorý je trvalo v ponuke CR, obsahuje vyše 10 tipov na strávenie voľného času v Liptovskom Mikuláši pre rodiny s deťmi. Každoročne je aktualizovaný, prezentovaný na web stránke, citylightoch, k dispozícii je propagačný leták. V roku 2020 sme pripravili novinku – papierovú mikulášsku čiapku s postavičkami Mikulášov, ktorá je zároveň maľovankou.

 1. Sprievodcovské služby
 • On-line prehliadkové trasy mestom

Spracovali sme 3 prehliadkové trasy mestom do online verzie – Príbeh mesta, Jánošíkova cesta a Mikulášski židia (ku každej boli vytvorené  google mapy s označením bodov záujmu, popisy atraktivít, udalostí, osobností… a fotogalérie zo súčasnosti aj histórie. Trasy sú pripravené  v slovenskom, anglickom a poľskom jazyku). V online verzii sa môže každý záujemca dozvedieť  základné informácie o danej téme a môže prejsť prehliadkovú trasu aj sám osobne s telefónom alebo tabletom, alebo len virtuálne „z domu“ a získať aj takto informácie o meste a podnietiť jeho záujem k návšteve.

 • Príbeh mesta
 • Jánošíkova cesta
 • Mikulášski židia
 • Prehliadkové trasy s turistickým sprievodcom
 • Aurel Stodola – génius z Liptova (v roku 2019 pri príležitosti 160. výročia narodenia tohto významného mikulášskeho rodáka)
 • Vivat Belopotocký (v roku 2020 pri príležitosti 190. výročia založenia prvého slovenského divadla Gašparom Fejérpataky-Belopotockým v Liptovskom Mikuláši)
 • Príbeh mesta (za najväčšími turistickými atraktivitami s mnohými zaujímavosťami z histórie, súčasnosti a života významných osobností, zaradená do komerčnej ponuky Informačného centra od júla 2020)
 • Mesto v učebniciach (prehliadková trasa určená špeciálne pre žiakov, o dôležitých historických udalostiach a slávnych osobnostiach, ktoré poznajú z učebníc, zaradená do komerčnej ponuky Informačného centra od mája 2022)

 

 1. E-shop Informačného centra

 

E-shop pod doménou www.visitmikulas.sk je jednou z prvých internetových obchodov turistických informačných centier na Slovensku. Vytvorili sme, naplnili a spustili plne funkčný profesionálny e-shop s rôznymi možnosťami doručenia aj online platieb. Prostredníctvom e-shopu je možné objednať si aj sprievodcovské služby. Obsahuje tiež blogové články s turistickou ponukou mesta a regiónu. E-shop plánujeme ďalej rozširovať o predajný sortiment aj  turistickú ponuku. V roku 2022 budú zaradené  do sortimentu výrobky, ktoré získali ocenenie Produkt Liptova.

 1. Produkt Liptova

Značka Produkt Liptova vznikla s cieľom zachovania tradícií a podpory lokálnych výrobcov, ktorí si vážia prírodné a kultúrne dedičstvo regiónu. Tieto výrobky budú exkluzívne predávané len v Informačnom centre a prostredníctvom jeho eshopu. V priestoroch IC bude zriadený predajný pult.

 1. Turistom vo vlastnom meste

Podpora cestovného ruchu domácimi obyvateľmi, ktorým budú v období 16.5.-30.6.2022 bezplatne vydané Liptov Region Card. Karta umožňuje čerpanie zliav v rámci jednotlivých atrakcií.

ĎALŠIE MARKETINGOVÉ AKTIVITY

 1. Web stránka mikulas.travel

V roku 2020 sme kompletne prepracovali štruktúru, pripravili nové textové poklady a fotogalérie na oficiálnej mestskej web stránke v sekcii Návštevník. Pripravili sme novú web prezentáciu mesta v sekcii Mestský turizmus na stránke www.visitliptov.sk.  Zabezpečujeme prezentácie mesta na regionálnej stránke Žilinského turistického kraja, na národnom portáli www.slovakia.travel, mobilných aplikáciách Liptov (spravované  OOCR Liptov)  a NorthSlovakia (spravované ŽTK).

 1. Propagačné materiály
 • Eurobankovka Liptovský Mikuláš – atraktívny suvenír, ktorý prispieva k zviditeľneniu Liptovského Mikuláša v rámci Európy. Je na nej zobrazený Kostol sv. Mikuláša ako najstaršia stavebná pamiatka mesta. V jeho popredí je socha Naša Matka od Alojza Štróbla, ktorá je v parížskom Louvri evidovaná ako výtvor patriaci medzi najdokonalejšie sochy sveta.
 • Turistická mapa mesta

V roku 2021 sme vydali novú turistickú mapu mesta, ktorá ponúka atraktivity  v jednotlivých turistických  lokalitách mesta aj s ich popisom a fotodokumentáciou.

V súťaži Najkrajšie knihy a propagačné materiály Slovenska organizovanou Klubom

fotopublicistov SSN získala 2. miesto v kategórii Propagačné materiály o mestách

a obciach za rok 2021.

 

 • Bedeker Liptov

Spracovali  sme podklady do nového  Turistického sprievodcu Liptov za Liptovský Mikuláš, ktorému je v publikácii venovaný priestor v rozsahu 30 strán  (história a osobnosti, múzeá a galérie, legenda Jánošík,  Lesopark Háj Nicovô, Aquapark Tatralandia a ďalšie atraktivity). Publikácia je distribuovaná do obchodnej siete na Slovensku a v Čechách.

 • Vianočná guľa so svätým Mikulášom a Kostolom sv. Mikuláša (vianočný suvenír určený na predaj.
 • Online mapa vianočnej výzdoby a špeciálna vianočná ponuka prístupných atraktivít v tomto období bola spracovaná ako ponuka pre návštevníkov, hlavne z okolitých stredísk na web stránke a sociálnych sieťach a newslettri a mesačníku Mikuláš.

Z noviniek sme zaviedli zapojenie sa do kampane Do práce na bicykli, konferenciu s workshopom Mestský cestovný ruch, Envirojadzu mestom, Cykloraňajky. Spolu s mestským Múzeom Janka Kráľa sme pripravili animačné programy – Nechaj sa zlapať, Nechaj sa zlákať. V roku 2018 sme zrealizovali Infofest – cestovateľský festival a približne stovku podujatí  v rámci Mikulášskeho leta. V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Region Liptov pribudol náučný chodník a cykloprístrešok na Háji, destinačnú obchodnú centrálu Enjoy Tatras pre vzdialenejšie trhy či podujatia rôzne podujatia ako Liptov Fest. Nechýbala prevádzka City busu, ktorý priváža návštevníkov do centra mesta.  S Občianskym združením Živé námestie a prevádzkovateľmi obchodov sme pripravili informačné letáky pre letnú sezónu. Nastavili sme jednotné pravidlá pre vystavovanie tovaru a reklamy pred obchodmi v centre mesta.

(roky 2017 – 2018)

Vytvorili sme prehliadkové trasy 10 naj historického centra, Mikulášske tradície, Prvenstvá mikulášskeho turizmu a 730 rokov Liptovského Mikuláša. Zabezpečili sme prehliadky kostola sv. Mikuláša s odborným výkladom sprievodcu. V centre mesta pribudla bezplatná wi-fi zóna a pripravili sme aj mobilnú turistickú aplikáciu Liptovský Mikuláš, taktiež sme vydali letnú a zimnú verziu propagačného materiálu Sprievodca atraktivitami mesta, organizovali konferencie s workshopom Mestský cestovný ruch. Od polovice decembra 2016 sídli informačné centrum nových reprezentatívnych priestoroch, ktoré sú adekvátne mestu, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie na Slovensku.

Zorganizovali sme nosné podujatia na oživenie centra mesta a prilákanie návštevníkov v letnom období ako Stoličné dni či Mikulášsky jarmok a Vianočné trhy. Noc plná hudby na námestí, do ktorého sme zapojili podniky v centre mesta, má názov Street music night. Po rokoch sme oživili Švábkafest, ktorým sme na námestie prilákali stovky návštevníkov. Švábkafest je oslavou zemiakarskej tradície v Liptove, ktorá je spojená s kultúrnym program a uvedením do života loga Občianskeho združenia Liptovské droby.

V rámci Mikulášskej pohody sme zorganizovali Stredoeurópsky pohár silných mužov s kultúrnym programom a zábavou pre deti. Samospráva sa aktívne zapojila do kampane Európskeho týždňa mobility – využili sme na cestu do práce bicykel alebo hromadnú dopravu, v rámci kampane sme zorganizovali Envirojazdu mestom a akciu pre deti Spoznajme náš cyklochodník.

Zorganizovali sme odbornú vzdelávaciu konferenciu, stanovili sme stratégiu a vytvorili produkt pre rodiny s deťmi. Pre obyvateľom sme pripravili súťaž O najkrajšiu vianočnú výzdobu s atraktívnymi cenami. Naša invencia pokračuje aj v iných projektoch – v marci 2016 na Námestí osloboditeľov odštartovala Fan zóna, priame prenosy zo Svetového pohára v Jasnej s doplnkovými podujatiami. Vyše tisíc motorkárov z 25 krajín sveta sa prvý raz prezentovali na Slovensku a práve v Liptovskom Mikuláši v rámci podujatia FIM Rally Liptov 2016.

V januári 2016 sme vytvorili Centrálny kalendár podujatí, na webe mikulas.sk nájdu obyvatelia a návštevníci jedným kliknutím všetky akcie, ktoré sa v meste konajú. V septembri 2016 sme sa podieľali na atraktívnom priamom prenose JOJka v meste. V roku 2016 sme potvrdili za partnerské mestá Michalovce a Bačku Palanku. Od zimy 2016/2017 sme zaviedli City Bus, ktorý zváža raz týždenne návštevníkov z Jasnej do centra mesta (kde je pripravený kultúrny a spoločenský program). Ide o ďalší príspevok k oživeniu historického jadra.
(roky 2015 – 2016)

Podpora rozvoja cestovného ruchu

Za uplynulé roky sa z Liptova stalo dôležité centrum cestovného ruchu. Práve podpora miestnej samosprávy v tejto oblasti pomôže skvalitniť služby a infraštruktúru v Liptovskom Mikuláši. Primátor Ján Blcháč inicioval vytvorenie Klastra Liptov – združenia cestovného ruchu s víziou vybudovať z Liptova európsky rozpoznateľnú destináciu cestovného ruchu. Cieľom Klastra je zviditeľniť Liptov ako región a zvýšiť do roku 2013 jeho návštevnosť na dvojnásobok počtu návštevníkov z roku 2007.

Mesto sa snaží zabezpečovať trvalý rozvoj mestského cestovného ruchu budovaním jeho atraktívnej ponuky a zabezpečovaním jej propagácie. Pripravili sme moderný dizajn informačných propagačných materiálov a vydali  informačného sprievodcu pre turistov Bedeker, ktorý vyšiel aj v poľskom jazyku. Nový prehľadnejší vzhľad dostala aj naša mestská webová stránka. V časti návštevník prezentuje v troch jazykových verziách turistické atrakcie mesta a regiónu.

(roky 2007 – 2010)

Rozvoj v mestských častiach

Andice – Benice

Bodice

Demänová

Iľanovo

Liptovská Ondrašová

Nábrežie, Vrbica

Nezaradené

Okoličné

Palúdzka

Ploštín

Podbreziny

Staré mesto

Stošice

Vitálišovce

Archív

V archíve nie sú pridané žiadne položky.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu