Ploštín

Ploštín

Ďalšie investície v Ploštíne (2018-2022)

rekonštrukcia Za ulicou

oprava kanála potoka

reforma MAD-zahustenie spojov

doplnenie vianočnej výzdoby

stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

obnova infraštruktúry pri štadióne

stojiská na kontajnery

revitalizácia parku a drevín pri cintoríne

Ploštín

Ďalšie investície v Ploštíne (2018-2022)

rekonštrukcia Za ulicou

oprava kanála potoka

reforma MAD-zahustenie spojov

doplnenie vianočnej výzdoby

stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

obnova infraštruktúry pri štadióne

stojiská na kontajnery

revitalizácia parku a drevín pri cintoríne

Ploštín

Ploštín – nové schodisko a úprava vstupného areálu cintorína

Zrevitalizovali sme vstup do cintorína a vybudovali nové, menej strmé, schodisko v Ploštíne.

Ploštín

Ploštín – nové schodisko a úprava vstupného areálu cintorína

Zrevitalizovali sme vstup do cintorína a vybudovali nové, menej strmé, schodisko v Ploštíne.

Ploštín

Ploštín – Tretiny

Úprava a vyčistenie protipovodňového kanála na Tretinách.

Ploštín

Ploštín – Tretiny

Úprava a vyčistenie protipovodňového kanála na Tretinách.

Menu