Staré mesto

Staré mesto – zriadenie trvalej expozície v synagóge

V bočných priestoroch synagógy sme vďaka eurofondovému projektu Memoria viventem zriadili trvalú expozíciu vlakového transportu Židov.

Staré mesto – zriadenie trvalej expozície v synagóge

V bočných priestoroch synagógy sme vďaka eurofondovému projektu Memoria viventem zriadili trvalú expozíciu vlakového transportu Židov.

Staré mesto

Ďalšie investície v Starom meste (2018-2022)

nová vetva Pišútovej

rekonštrukcia južného vstupu Domu kultúry

revitalizácia vnútrobloku Komenského 1317-1318

revitalizácia vnútrobloku Jilemnického 773

mestská cyklotrasa za zamestnaním I. etapa – Štefánikova-1. mája

revitalizácia vnútroblokov Čsl. brigády 1609, 1611, 1587

rekonštrukcia kaviarne Domu kultúry

lesopark Háj Nicovô

dažďová záhrada ZŠ Miloša Janošku

cyklomobiliár pešia zóna

obnova cintorína Háj Nicovô

západné schodisko Domu kultúry

kontajnerové státia Tranovského, Garbiarska, Textilná, Družstevná

nové detské ihrisko Textilná

doplnenie detského ihriska pri Nicolause

chodník popri I/18 Okoličné – Nicolaus

Staré mesto

Ďalšie investície v Starom meste (2018-2022)

nová vetva Pišútovej

rekonštrukcia južného vstupu Domu kultúry

revitalizácia vnútrobloku Komenského 1317-1318

revitalizácia vnútrobloku Jilemnického 773

mestská cyklotrasa za zamestnaním I. etapa – Štefánikova-1. mája

revitalizácia vnútroblokov Čsl. brigády 1609, 1611, 1587

rekonštrukcia kaviarne Domu kultúry

lesopark Háj Nicovô

dažďová záhrada ZŠ Miloša Janošku

cyklomobiliár pešia zóna

obnova cintorína Háj Nicovô

západné schodisko Domu kultúry

kontajnerové státia Tranovského, Garbiarska, Textilná, Družstevná

nové detské ihrisko Textilná

doplnenie detského ihriska pri Nicolause

chodník popri I/18 Okoličné – Nicolaus

Staré mesto

Staré mesto – Veľká kolónia – parkoviská

Vybudovali sme parkoviská v zadnej časti Veľkej kolónie.

Staré mesto

Staré mesto – Veľká kolónia – parkoviská

Vybudovali sme parkoviská v zadnej časti Veľkej kolónie.

Staré mesto

Staré mesto-parkovacie plochy Veľká kolónia predná časť

Vybudovali sme parkoviská v prednej časti Veľkej kolónie.

Staré mesto

Staré mesto-parkovacie plochy Veľká kolónia predná časť

Vybudovali sme parkoviská v prednej časti Veľkej kolónie.

Staré mesto

Staré mesto – parkovacie plochy na Čsl. brigády

Pri bytovke 17 na ul. Čsl. brigády sme vybudovali parkovacie státia.

Staré mesto

Staré mesto – parkovacie plochy na Čsl. brigády

Pri bytovke 17 na ul. Čsl. brigády sme vybudovali parkovacie státia.

Staré mesto – Námestie osloboditeľov – oprava dlažby a odvodnenie

Opravili sme dlažbu a odvodnenie v západnej časti Námestia osloboditeľov.

Staré mesto – Námestie osloboditeľov – oprava dlažby a odvodnenie

Opravili sme dlažbu a odvodnenie v západnej časti Námestia osloboditeľov.

Staré mesto

Staré mesto – Hurbanova – chodník pri materskej škole

Vybudovali sme úsek chodníka pri materskej škole na Hurbanovej.

Staré mesto

Staré mesto – Hurbanova – chodník pri materskej škole

Vybudovali sme úsek chodníka pri materskej škole na Hurbanovej.

Staré mesto

Staré mesto – Hurbanova – parkovacie miesta

Na Hurbanovej sme vybudovali parkovacie miesta odvodnenie.

Staré mesto

Staré mesto – Hurbanova – parkovacie miesta

Na Hurbanovej sme vybudovali parkovacie miesta odvodnenie.

Staré mesto

Staré mesto – kpt. Nálepku – bezbariérový prístup na chodník

Vybudovali sme bezbariérový prístup na chodník na Kpt. Nálepku.

Staré mesto

Staré mesto – kpt. Nálepku – bezbariérový prístup na chodník

Vybudovali sme bezbariérový prístup na chodník na Kpt. Nálepku.

Menu