Staré mesto

Staré mesto

Staré mesto – oprava cesty k novej bytovke na Hurbanovej

Dokončili sme súvislú opravu prístupovej cesty k novej bytovke na Hurbanovej.

Staré mesto

Staré mesto – oprava cesty k novej bytovke na Hurbanovej

Dokončili sme súvislú opravu prístupovej cesty k novej bytovke na Hurbanovej.

Staré mesto

Staré mesto – parkovacia plocha Hurbanova 1494

Pri bytovke na Hurbanovej 1494 sme vybudovali odstavnú plochu zo zatrávňovacích panelov.

Staré mesto

Staré mesto – parkovacia plocha Hurbanova 1494

Pri bytovke na Hurbanovej 1494 sme vybudovali odstavnú plochu zo zatrávňovacích panelov.

NezaradenéStaré mesto

Staré mesto – inteligentné parkovanie pri Katolíckom dome

Pri Katolíckom dome sme zaviedli inteligentné parkovanie s monitoringom a informačnou tabuľou.

NezaradenéStaré mesto

Staré mesto – inteligentné parkovanie pri Katolíckom dome

Pri Katolíckom dome sme zaviedli inteligentné parkovanie s monitoringom a informačnou tabuľou.

NezaradenéStaré mesto

Staré mesto – Garbiarska – zastávky v historickom štýle

Na Garbiarskej sme vynovili zastávky v historickom štýle – cestujúcich prenesú do synagógy a do súdnej siene Liptovskej stolice.

NezaradenéStaré mesto

Staré mesto – Garbiarska – zastávky v historickom štýle

Na Garbiarskej sme vynovili zastávky v historickom štýle – cestujúcich prenesú do synagógy a do súdnej siene Liptovskej stolice.

NezaradenéStaré mesto

Staré mesto – navigačný systém k parkovisku pri Katolíckom dome

Vybudovali sme pilotný navigačný systém k parkovisku pri Katolíckom dome, ktoré informuje o počte voľných miest.

NezaradenéStaré mesto

Staré mesto – navigačný systém k parkovisku pri Katolíckom dome

Vybudovali sme pilotný navigačný systém k parkovisku pri Katolíckom dome, ktoré informuje o počte voľných miest.

NezaradenéStaré mesto

Staré mesto – zrekonštruovali sme vstupné schodisko do Domu kultúry

Obnovili sme vstupné schodisko do Domu kultúry.

NezaradenéStaré mesto

Staré mesto – zrekonštruovali sme vstupné schodisko do Domu kultúry

Obnovili sme vstupné schodisko do Domu kultúry.

Staré mesto

Staré mesto – úprava zastávok na Hurbanovej

Upravili sme povrch cesty autobusových zastávok na Hurbanovej.

Staré mesto

Staré mesto – úprava zastávok na Hurbanovej

Upravili sme povrch cesty autobusových zastávok na Hurbanovej.

NezaradenéStaré mesto

Námestie mieru – inštalovali sme osviežovače vzduchu

Na Námestí mieru sme inštalovali osviežovače vzduchu.

NezaradenéStaré mesto

Námestie mieru – inštalovali sme osviežovače vzduchu

Na Námestí mieru sme inštalovali osviežovače vzduchu.

Staré mesto – zriadenie trvalej expozície v synagóge

V bočných priestoroch synagógy sme vďaka eurofondovému projektu Memoria viventem zriadili trvalú expozíciu vlakového transportu Židov.

Staré mesto – zriadenie trvalej expozície v synagóge

V bočných priestoroch synagógy sme vďaka eurofondovému projektu Memoria viventem zriadili trvalú expozíciu vlakového transportu Židov.

Staré mesto

Ďalšie investície v Starom meste (2018-2022)

nová vetva Pišútovej

rekonštrukcia južného vstupu Domu kultúry

revitalizácia vnútrobloku Komenského 1317-1318

revitalizácia vnútrobloku Jilemnického 773

mestská cyklotrasa za zamestnaním I. etapa – Štefánikova-1. mája

revitalizácia vnútroblokov Čsl. brigády 1609, 1611, 1587

rekonštrukcia kaviarne Domu kultúry

lesopark Háj Nicovô

dažďová záhrada ZŠ Miloša Janošku

cyklomobiliár pešia zóna

obnova cintorína Háj Nicovô

západné schodisko Domu kultúry

kontajnerové státia Tranovského, Garbiarska, Textilná, Družstevná

nové detské ihrisko Textilná

doplnenie detského ihriska pri Nicolause

chodník popri I/18 Okoličné – Nicolaus

Staré mesto

Ďalšie investície v Starom meste (2018-2022)

nová vetva Pišútovej

rekonštrukcia južného vstupu Domu kultúry

revitalizácia vnútrobloku Komenského 1317-1318

revitalizácia vnútrobloku Jilemnického 773

mestská cyklotrasa za zamestnaním I. etapa – Štefánikova-1. mája

revitalizácia vnútroblokov Čsl. brigády 1609, 1611, 1587

rekonštrukcia kaviarne Domu kultúry

lesopark Háj Nicovô

dažďová záhrada ZŠ Miloša Janošku

cyklomobiliár pešia zóna

obnova cintorína Háj Nicovô

západné schodisko Domu kultúry

kontajnerové státia Tranovského, Garbiarska, Textilná, Družstevná

nové detské ihrisko Textilná

doplnenie detského ihriska pri Nicolause

chodník popri I/18 Okoličné – Nicolaus

Menu