Stošice

Stošice

Stošice – rozšírenie cesty Stošická

Rozšírili sme prístupovú cestu do Stošíc

Stošice

Stošice – rozšírenie cesty Stošická

Rozšírili sme prístupovú cestu do Stošíc

Stošice

Stošice – detské ihrisko

Postavili sme detské ihrisko na trávnatej ploche v Stošiciach.

Stošice

Stošice – detské ihrisko

Postavili sme detské ihrisko na trávnatej ploche v Stošiciach.

Stošice

Stošice – odbočka

Odbočovací pruh k novej výstavbe v lokalite Stošice Západ

Stošice

Stošice – odbočka

Odbočovací pruh k novej výstavbe v lokalite Stošice Západ

Stošice

Stošice – nová autobusová zastávka

Vytvorili sme novú autobusovú zastávku na vstupe do Stošíc od severu.

Stošice

Stošice – nová autobusová zastávka

Vytvorili sme novú autobusovú zastávku na vstupe do Stošíc od severu.

Menu