Nábrežie, Vrbica

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie-Majerská-chodník

Na Majerskej pri Matici slovenskej sme vybudovali chodník.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie-Majerská-chodník

Na Majerskej pri Matici slovenskej sme vybudovali chodník.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie, Vrbica – parkovisko Vrlíkova

Zrekonštruovali a rozšírili sme parkoviská na Vrlíkovej 1799, 1884.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie, Vrbica – parkovisko Vrlíkova

Zrekonštruovali a rozšírili sme parkoviská na Vrlíkovej 1799, 1884.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie, Vrbica – Kollárova – rozšírenie parkoviska

Rozšírili sme možnosti parkovania na Kollárovej ulici.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie, Vrbica – Kollárova – rozšírenie parkoviska

Rozšírili sme možnosti parkovania na Kollárovej ulici.

Vrbica, Nábrežie – chodník a vstup do plavárne

Vybudovali sme prístupový chodník a vstup do plavárne.

Vrbica, Nábrežie – chodník a vstup do plavárne

Vybudovali sme prístupový chodník a vstup do plavárne.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – Vrbická nový chodník

Vybudovali sme nový chodník na Vrbickej.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – Vrbická nový chodník

Vybudovali sme nový chodník na Vrbickej.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – revitalizácia vnútrobloku

Vybudovali sme multifunkčné ihrisko, zrevitalizovali vnútroblok, postavili nové prvky pre deti.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – revitalizácia vnútrobloku

Vybudovali sme multifunkčné ihrisko, zrevitalizovali vnútroblok, postavili nové prvky pre deti.

Mesto – zavŕšili sme zásadnú rekonštrukciu zimného štadióna

Zrekonštruovali sme obvodový plášť, tribúny, zázemie štadióna, ľadovú plochu, informačnú kocku a ďalšie.

Mesto – zavŕšili sme zásadnú rekonštrukciu zimného štadióna

Zrekonštruovali sme obvodový plášť, tribúny, zázemie štadióna, ľadovú plochu, informačnú kocku a ďalšie.

Nábrežie – stromoradie popri cyklochodníku

Spolu s OZ sme vysadili stromoradie z atraktívnych kultivarov popri cyklochodníku vo východnej časti Nábrežia.

Nábrežie – stromoradie popri cyklochodníku

Spolu s OZ sme vysadili stromoradie z atraktívnych kultivarov popri cyklochodníku vo východnej časti Nábrežia.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – úprava námestíčka okolo Papuče

Združenou investíciou so súkromníkom sme zrekonštruovali spevnené plochy okolo Papuče.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – úprava námestíčka okolo Papuče

Združenou investíciou so súkromníkom sme zrekonštruovali spevnené plochy okolo Papuče.

Menu