Nábrežie, Vrbica

Nábrežie, Vrbica

Vrbica, Nábrežie – rekonštrukcia Priemyselnej

Na 120 metrovom úseku sme obnovili jeden pruh poškodenej vozovky na Priemyselnej.

Nábrežie, Vrbica

Vrbica, Nábrežie – rekonštrukcia Priemyselnej

Na 120 metrovom úseku sme obnovili jeden pruh poškodenej vozovky na Priemyselnej.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – rekonštrukcia Námestia ústavy

Budujeme nové chodníky a kultivujeme plochu trávnikom na Námestí ústavy pri Matici slovenskej.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – rekonštrukcia Námestia ústavy

Budujeme nové chodníky a kultivujeme plochu trávnikom na Námestí ústavy pri Matici slovenskej.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – ďalšie investície (2018-2022)

nájazd na cyklochodník na Vajanského

rekonštrukcia Zgútha-Vrbického I. a II. etapa

pitná fontána na cyklochodníku pri Vrbickom moste

chodník na Novej ulici

rekonštrukcia strechy so zateplením MŠ A. Stodolu

dom smútku – ozvučenie a premietacia technika

doplnenie detského ihriska Majerská A, D

kontajnerové státia Alexyho, Vrbická, Belopotockého

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – ďalšie investície (2018-2022)

nájazd na cyklochodník na Vajanského

rekonštrukcia Zgútha-Vrbického I. a II. etapa

pitná fontána na cyklochodníku pri Vrbickom moste

chodník na Novej ulici

rekonštrukcia strechy so zateplením MŠ A. Stodolu

dom smútku – ozvučenie a premietacia technika

doplnenie detského ihriska Majerská A, D

kontajnerové státia Alexyho, Vrbická, Belopotockého

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie-Majerská-chodník

Na Majerskej pri Matici slovenskej sme vybudovali chodník.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie-Majerská-chodník

Na Majerskej pri Matici slovenskej sme vybudovali chodník.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie, Vrbica – parkovisko Vrlíkova

Zrekonštruovali a rozšírili sme parkoviská na Vrlíkovej 1799, 1884.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie, Vrbica – parkovisko Vrlíkova

Zrekonštruovali a rozšírili sme parkoviská na Vrlíkovej 1799, 1884.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie, Vrbica – Kollárova – rozšírenie parkoviska

Rozšírili sme možnosti parkovania na Kollárovej ulici.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie, Vrbica – Kollárova – rozšírenie parkoviska

Rozšírili sme možnosti parkovania na Kollárovej ulici.

Vrbica, Nábrežie – chodník a vstup do plavárne

Vybudovali sme prístupový chodník a vstup do plavárne.

Vrbica, Nábrežie – chodník a vstup do plavárne

Vybudovali sme prístupový chodník a vstup do plavárne.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – Vrbická nový chodník

Vybudovali sme nový chodník na Vrbickej.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – Vrbická nový chodník

Vybudovali sme nový chodník na Vrbickej.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – revitalizácia vnútrobloku

Vybudovali sme multifunkčné ihrisko, zrevitalizovali vnútroblok, postavili nové prvky pre deti.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – revitalizácia vnútrobloku

Vybudovali sme multifunkčné ihrisko, zrevitalizovali vnútroblok, postavili nové prvky pre deti.

Menu