Demänová

Demänová

Demänová – parkovacie plochy cintorín

Pri prístupovej ceste na cintorín sme vybudovali parkovacie plochy.

Demänová

Demänová – parkovacie plochy cintorín

Pri prístupovej ceste na cintorín sme vybudovali parkovacie plochy.

Demänová

Demänová – Dlhá – chodník

Vybudovali sme chodník na Dlhej ulici.

Demänová

Demänová – Dlhá – chodník

Vybudovali sme chodník na Dlhej ulici.

Demänová

Demänová – ďalšie akcie (2018-2022)

rekonštrukcia Michalovskej

chodník pre peších popri ceste II/584

modernizácia vianočnej výzdoby

chodník Pod Sitieňom ku priechodu

kontajnerové státia park, Mlynisko, Za štadiónom

doplnenie detského ihriska na Dlhej

oplotenie detského ihriska na štadióne

zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na Odbojárskej

oplotenie futbalového ihriska

odvodnenie ul. Pod Sitieňom 207

oplotenie základnej školy

autobusový prístrešok na Dlhej

Demänová

Demänová – ďalšie akcie (2018-2022)

rekonštrukcia Michalovskej

chodník pre peších popri ceste II/584

modernizácia vianočnej výzdoby

chodník Pod Sitieňom ku priechodu

kontajnerové státia park, Mlynisko, Za štadiónom

doplnenie detského ihriska na Dlhej

oplotenie detského ihriska na štadióne

zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na Odbojárskej

oplotenie futbalového ihriska

odvodnenie ul. Pod Sitieňom 207

oplotenie základnej školy

autobusový prístrešok na Dlhej

Demänová

Demänová -Demänovská cesta

Zvýraznenie frekventovaného priechodu bezpečnostnými prvkami.

Demänová

Demänová -Demänovská cesta

Zvýraznenie frekventovaného priechodu bezpečnostnými prvkami.

Menu