Urobilisme.sk

Financie získané z externých zdrojov
1

projektov

1

objem financií získaných z eurofondov za roky 2018-2022

1

realizovaných projektov

1

investovaných prostriedkov

Mestské časti

Radnica uskutočnila významné investičné aktivity celomestského charakteru a zabezpečovala občiansku vybavenosť v jednotlivých mestských častiach.

Andice – Benice

Bodice

Demänová

Iľanovo

Liptovská Ondrašová

Nábrežie, Vrbica

Nezaradené

Okoličné

Palúdzka

Ploštín

Podbreziny

Staré mesto

Stošice

Obľúbené kategórie

Nahliadnite do sumárneho prehľadu jednotlivých kategórií rozvoja mesta.

Investičný rozvoj

Podpora podnikania

Vzdelávanie

Životné prostredie

Sociálne služby

Kultúra a šport

Najnovšie správy

Ďalšie akcie v Palúdzke, v Andiciach a v Beniciach (2018-2022)

parkovisko pri ZŠ s MŠ Demänovská

zahustenie spojov MAD

dažďová záhrada pri ZŠ s MŠ Demänovská

odvodnenie Palúčanskej pri bytovkách 632 a 629 spolu s odstavnou plochou

kontajnerové státie Vranovská

doplnenie detských ihrísk Priehradná, Štrausova

odvodnenie plochy pri bytovke Za bocianom 555

vykúpenie pozemkov pod komunikáciou k cintorínu Andice

odvodnenie ulice Pod Hájikom

obnova detského ihriska pri kultúrnom dome v Beniciach

Najnovšie zrealizované

Podbreziny

Ďalšie akcie Podbreziny (2018-2022)

zavedenie taktovej dopravy MAD-spoje

rekonštrukcia futbalového štadióna

doplnenie detských ihrísk Za traťou, Opavská, Smrečianska, Pod slivkou, Kemi

bezbariérové priechody Za traťou

rozšírenie Hruškovej 515

kontajnerové státia Brezová, Kemi, Cédrová, Priebežná, Dubová, Žiarska, Morušová

odstavné plochy Jefremovská

 

 

Podbreziny

Ďalšie akcie Podbreziny (2018-2022)

zavedenie taktovej dopravy MAD-spoje

rekonštrukcia futbalového štadióna

doplnenie detských ihrísk Za traťou, Opavská, Smrečianska, Pod slivkou, Kemi

bezbariérové priechody Za traťou

rozšírenie Hruškovej 515

kontajnerové státia Brezová, Kemi, Cédrová, Priebežná, Dubová, Žiarska, Morušová

odstavné plochy Jefremovská

 

 

Stošice

Stošice – detské ihrisko

Postavili sme detské ihrisko na trávnatej ploche v Stošiciach.

Stošice

Stošice – detské ihrisko

Postavili sme detské ihrisko na trávnatej ploche v Stošiciach.

Bodice

Bodice-kultúrny dom-úpravy

Zateplili sme sálu a javisko kultúrneho domu v Bodiciach, čím sme znížili energetickú náročnosť objektu.

Bodice

Bodice-kultúrny dom-úpravy

Zateplili sme sálu a javisko kultúrneho domu v Bodiciach, čím sme znížili energetickú náročnosť objektu.

Liptovská Ondrašová – Pod Dielom – chodník

Vybudovali sme obojstranný chodník na ulici Pod Dielom.

Liptovská Ondrašová – Pod Dielom – chodník

Vybudovali sme obojstranný chodník na ulici Pod Dielom.

Liptovská Ondrašová – materská škola – vyasfaltovanie ihriska

Položili sme asfaltový kryt na plochu ihriska pre deti v materskej škole.

Liptovská Ondrašová – materská škola – vyasfaltovanie ihriska

Položili sme asfaltový kryt na plochu ihriska pre deti v materskej škole.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu