Urobilisme.sk

Financie získané z externých zdrojov
1

projektov

1

objem financií získaných z eurofondov za roky 2018-2022

1

realizovaných projektov

1

investovaných prostriedkov

Mestské časti

Radnica uskutočnila významné investičné aktivity celomestského charakteru a zabezpečovala občiansku vybavenosť v jednotlivých mestských častiach.

Andice – Benice

Bodice

Demänová

Iľanovo

Liptovská Ondrašová

Nábrežie, Vrbica

Nezaradené

Okoličné

Palúdzka

Ploštín

Podbreziny

Staré mesto

Stošice

Vitálišovce

Obľúbené kategórie

Nahliadnite do sumárneho prehľadu jednotlivých kategórií rozvoja mesta.

Investičný rozvoj

Podpora podnikania

Vzdelávanie

Životné prostredie

Sociálne služby

Kultúra a šport

Najnovšie správy

Vitálišovce

Vitálišovce – oprava poškodenej cesty po povodni

Po povodni sme opravili podkladné vrstvy vozovky a položili zatrávňovacie panely v celej šírke cesty vo Vitálišovciach.

Najnovšie zrealizované

Andice - Benice

Benice – odstavné plochy pri cintoríne

Vybudovali sme päť nových stojísk zo zatrávňovacích panelov pri cintoríne v Beniciach.

Andice - Benice

Benice – odstavné plochy pri cintoríne

Vybudovali sme päť nových stojísk zo zatrávňovacích panelov pri cintoríne v Beniciach.

Stošice

Stošice – rozšírenie cesty Stošická

Rozšírili sme prístupovú cestu do Stošíc

Stošice

Stošice – rozšírenie cesty Stošická

Rozšírili sme prístupovú cestu do Stošíc

Podbreziny

Podbreziny – odstavné plochy Pod slivkou

Na ulici Pod slivkou sme vybudovali odstavné plochy.

Podbreziny

Podbreziny – odstavné plochy Pod slivkou

Na ulici Pod slivkou sme vybudovali odstavné plochy.

Staré mesto

Staré mesto – oprava cesty k novej bytovke na Hurbanovej

Dokončili sme súvislú opravu prístupovej cesty k novej bytovke na Hurbanovej.

Staré mesto

Staré mesto – oprava cesty k novej bytovke na Hurbanovej

Dokončili sme súvislú opravu prístupovej cesty k novej bytovke na Hurbanovej.

Staré mesto

Staré mesto – parkovacia plocha Hurbanova 1494

Pri bytovke na Hurbanovej 1494 sme vybudovali odstavnú plochu zo zatrávňovacích panelov.

Staré mesto

Staré mesto – parkovacia plocha Hurbanova 1494

Pri bytovke na Hurbanovej 1494 sme vybudovali odstavnú plochu zo zatrávňovacích panelov.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu