Urobilisme.sk

Financie získané z externých zdrojov
1

projektov

1

objem financií získaných z eurofondov za roky 2018-2022

1

realizovaných projektov

1

investovaných prostriedkov

Mestské časti

Radnica uskutočnila významné investičné aktivity celomestského charakteru a zabezpečovala občiansku vybavenosť v jednotlivých mestských častiach.

Andice – Benice

Bodice

Demänová

Iľanovo

Liptovská Ondrašová

Nábrežie, Vrbica

Nezaradené

Okoličné

Palúdzka

Ploštín

Podbreziny

Staré mesto

Stošice

Obľúbené kategórie

Nahliadnite do sumárneho prehľadu jednotlivých kategórií rozvoja mesta.

Investičný rozvoj

Podpora podnikania

Vzdelávanie

Životné prostredie

Sociálne služby

Kultúra a šport

Najnovšie správy

Nezaradené

Mesto – náramky, ktoré zachraňujú životy pre seniorov

Seniorom sme odovzdali prvé kusy náramkov, ktoré majú indikátory pádu a SOS tlačidlo.

Najnovšie zrealizované

NezaradenéOkoličné

Okoličné – nová linka na spracovanie komunálneho odpadu

Na zbernom dvore v Okoličnom sme spustili do skúšobnej prevádzky novú linku na spracovanie komunálneho odpadu, na ktorú mesto získalo vyše milióna eur z eurofondov.

NezaradenéOkoličné

Okoličné – nová linka na spracovanie komunálneho odpadu

Na zbernom dvore v Okoličnom sme spustili do skúšobnej prevádzky novú linku na spracovanie komunálneho odpadu, na ktorú mesto získalo vyše milióna eur z eurofondov.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – rekonštrukcia Námestia ústavy

Budujeme nové chodníky a kultivujeme plochu trávnikom na Námestí ústavy pri Matici slovenskej.

Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – rekonštrukcia Námestia ústavy

Budujeme nové chodníky a kultivujeme plochu trávnikom na Námestí ústavy pri Matici slovenskej.

Staré mesto – zriadenie trvalej expozície v synagóge

V bočných priestoroch synagógy sme vďaka eurofondovému projektu Memoria viventem zriadili trvalú expozíciu vlakového transportu Židov.

Staré mesto – zriadenie trvalej expozície v synagóge

V bočných priestoroch synagógy sme vďaka eurofondovému projektu Memoria viventem zriadili trvalú expozíciu vlakového transportu Židov.

Iľanovo

Iľanovo – nové chodníky k hrobovým miestam

Vybudovali sme nové chodníky na cintoríne v Iľanove.

Iľanovo

Iľanovo – nové chodníky k hrobovým miestam

Vybudovali sme nové chodníky na cintoríne v Iľanove.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu