Urobilisme.sk

Financie získané z externých zdrojov
1

projektov

1

objem financií získaných z eurofondov za roky 2018-2022

1

realizovaných projektov

1

investovaných prostriedkov

Mestské časti

Radnica uskutočnila významné investičné aktivity celomestského charakteru a zabezpečovala občiansku vybavenosť v jednotlivých mestských častiach.

Andice – Benice

Bodice

Demänová

Iľanovo

Liptovská Ondrašová

Nábrežie, Vrbica

Nezaradené

Okoličné

Palúdzka

Ploštín

Podbreziny

Staré mesto

Stošice

Obľúbené kategórie

Nahliadnite do sumárneho prehľadu jednotlivých kategórií rozvoja mesta.

Investičný rozvoj

Podpora podnikania

Vzdelávanie

Životné prostredie

Sociálne služby

Kultúra a šport

Najnovšie správy

Stošice

Stošice – rozšírenie cesty Stošická

Rozšírili sme prístupovú cestu do Stošíc

Najnovšie zrealizované

Podbreziny

Podbreziny – odstavné plochy Pod slivkou

Na ulici Pod slivkou sme vybudovali odstavné plochy.

Podbreziny

Podbreziny – odstavné plochy Pod slivkou

Na ulici Pod slivkou sme vybudovali odstavné plochy.

Staré mesto

Staré mesto – oprava cesty k novej bytovke na Hurbanovej

Dokončili sme súvislú opravu prístupovej cesty k novej bytovke na Hurbanovej.

Staré mesto

Staré mesto – oprava cesty k novej bytovke na Hurbanovej

Dokončili sme súvislú opravu prístupovej cesty k novej bytovke na Hurbanovej.

Staré mesto

Staré mesto – parkovacia plocha Hurbanova 1494

Pri bytovke na Hurbanovej 1494 sme vybudovali odstavnú plochu zo zatrávňovacích panelov.

Staré mesto

Staré mesto – parkovacia plocha Hurbanova 1494

Pri bytovke na Hurbanovej 1494 sme vybudovali odstavnú plochu zo zatrávňovacích panelov.

Podbreziny

Podbreziny – oprava chodníka Žiarska – Obslužná

Zrekonštruovali sme chodník, ktorý slúži ako prístup ku kontajnerom na Žiarskej + inštalovali zábradlie.

Podbreziny

Podbreziny – oprava chodníka Žiarska – Obslužná

Zrekonštruovali sme chodník, ktorý slúži ako prístup ku kontajnerom na Žiarskej + inštalovali zábradlie.

NezaradenéStaré mesto

Staré mesto – inteligentné parkovanie pri Katolíckom dome

Pri Katolíckom dome sme zaviedli inteligentné parkovanie s monitoringom a informačnou tabuľou.

NezaradenéStaré mesto

Staré mesto – inteligentné parkovanie pri Katolíckom dome

Pri Katolíckom dome sme zaviedli inteligentné parkovanie s monitoringom a informačnou tabuľou.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu