Mestské časti a obce

Vitálišovce

Vitálišovce – oprava poškodenej cesty po povodni

Po povodni sme opravili podkladné vrstvy vozovky a položili zatrávňovacie panely v celej šírke cesty vo Vitálišovciach.

Vitálišovce

Vitálišovce – oprava poškodenej cesty po povodni

Po povodni sme opravili podkladné vrstvy vozovky a položili zatrávňovacie panely v celej šírke cesty vo Vitálišovciach.

Andice - Benice

Benice – odstavné plochy pri cintoríne

Vybudovali sme päť nových stojísk zo zatrávňovacích panelov pri cintoríne v Beniciach.

Andice - Benice

Benice – odstavné plochy pri cintoríne

Vybudovali sme päť nových stojísk zo zatrávňovacích panelov pri cintoríne v Beniciach.

Stošice

Stošice – rozšírenie cesty Stošická

Rozšírili sme prístupovú cestu do Stošíc

Stošice

Stošice – rozšírenie cesty Stošická

Rozšírili sme prístupovú cestu do Stošíc

Podbreziny

Podbreziny – odstavné plochy Pod slivkou

Na ulici Pod slivkou sme vybudovali odstavné plochy.

Podbreziny

Podbreziny – odstavné plochy Pod slivkou

Na ulici Pod slivkou sme vybudovali odstavné plochy.

Menu