Mestské časti a obce

Stošice

Stošice – rozšírenie cesty Stošická

Rozšírili sme prístupovú cestu do Stošíc

Stošice

Stošice – rozšírenie cesty Stošická

Rozšírili sme prístupovú cestu do Stošíc

Podbreziny

Podbreziny – odstavné plochy Pod slivkou

Na ulici Pod slivkou sme vybudovali odstavné plochy.

Podbreziny

Podbreziny – odstavné plochy Pod slivkou

Na ulici Pod slivkou sme vybudovali odstavné plochy.

Staré mesto

Staré mesto – oprava cesty k novej bytovke na Hurbanovej

Dokončili sme súvislú opravu prístupovej cesty k novej bytovke na Hurbanovej.

Staré mesto

Staré mesto – oprava cesty k novej bytovke na Hurbanovej

Dokončili sme súvislú opravu prístupovej cesty k novej bytovke na Hurbanovej.

Staré mesto

Staré mesto – parkovacia plocha Hurbanova 1494

Pri bytovke na Hurbanovej 1494 sme vybudovali odstavnú plochu zo zatrávňovacích panelov.

Staré mesto

Staré mesto – parkovacia plocha Hurbanova 1494

Pri bytovke na Hurbanovej 1494 sme vybudovali odstavnú plochu zo zatrávňovacích panelov.

Menu