Podpora podnikania

(2019-2022)

Vedenie mesta nastavuje fungovanie samosprávy efektívne, vytvára podmienky pre investorov, s ktorými prichádzajú nové pracovné možnosti a rozvoj infraštruktúry. Liptovský Mikuláš je dobré mesto pre život.

 Stavebný boom nezastavilo ani zdražovanie

Metropola Liptova zažíva nevídaný stavebný rozmach aj v uplynulých troch rokoch. A to napriek tomu, že rastúce ceny stavebných materiálov a neprimerane vysoké ceny nehnuteľností spomalili výstavbu na celom Slovensku. Najväčší stavebný ruch je v mestskej časti Palúdzka, kde vyrástli a stále rastú nové bytovky aj rodinné domy. Kontinuálne sa rozvíjajú aj zvyšné mestské časti, rozmach nechýba v žiadnej z nich. Vzhľadom na každoročný nárast bytov, apartmánov a podnikateľských objektov sa objem vybratej dane z nehnuteľností zvyšuje a mesto tak nemusí navyšovať jej sadzbu.

Rozmáha sa modernizácia

Dôkazom rozkvitajúceho mesta je prílev viacerých investorov. Z prázdnej chátrajúcej budovy niekdajšieho hypermarketu pri vstupe do mesta vznikne v najbližších týždňoch zrekonštruovaný  objekt OBI. Už čoskoro sa začne aj prestavba obchodného domu Prior na konci pešej zóny či výstavba nového luxusného komplexu na mieste ikonického Hotela Bocian v Palúdzke. Veľkou premenou prešlo v uplynulých rokoch Kamenné pole, v ktorom pribudli nové prevádzky, obľúbené je aj nákupné centrum pri Rachmaninku. Námestie mieru skrášľuje vynovená budova bývalého Domu služieb. Vo viacerých mestských častiach postupne pribúdajú moderné polyfunkčné budovy.

Množstvo pracovných miest

Liptovský Mikuláš sa môže pochváliť dlhodobo nízkou mierou nezamestnanosti, a to aj vďaka svojej atraktivite z hľadiska rozvoja cestovného ruchu. Množstvo ľudí nachádza uplatnenie v oblasti hotelierstva a gastro priemyslu. Jedným z najväčších zamestnávateľov v meste je aj Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, o zachovanie služieb v nemocnici v rámci pripravovanej stratifikácie dlhodobo bojuje primátor Ján Blcháč z pozície poslanca Žilinského samosprávneho kraja a tiež z pozície poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Naša nemocnica má 160 ročnú históriu, obsluhuje územie s obyvateľmi a návštevníkmi, ktorí tvoria stovky tisíc potenciálnych pacientov. Veď na Liptov ročne prichádza len turistov 750-tisíc. Je dôležité, aby slúžila svojmu účelu minimálne v takom rozsahu, ako doteraz.

Dobré miesto pre život

V roku 2021 prišlo žiť do Liptovského Mikuláša o 40 percent ľudí viac ako rok predtým. Prichádzajú jednotlivci aj rodiny s malými deťmi, predstavitelia radnice preto plánujú aj rozširovanie kapacít v materských školách. Kvôli výstavbe v Stošiciach pribudnú v blízkej budúcnosti dve triedy v škôlke v Okoličnom. Sme mesto, ktoré žije a kde sa dobre žije.

(2017-2018)

Založili sme Mikulášsky okrášľovací spolok, ktorý je občianskym združením obyvateľov, priateľov, priaznivcov, odborníkov a inštitúcií zaoberajúcich sa históriou, životným prostredím, kultúrou a tradíciami mesta Liptovský Mikuláš. Cieľom je združovať fyzické a právnické osoby, ktoré sa zaoberajú alebo majú záujem zaoberať sa problematikou skvalitnenia života obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš v jednotlivých oblastiach spoločenského a verejného života.

(roky 2015 – 2016)

Budovaním základnej infraštruktúry a prípravou plôch vytvárame podmienky investorom pre oblasť bytovej výstavby, služieb, pre budovanie malých a stredných podnikov. Pravidelne sa stretávame aj s tunajšími podnikateľmi, aby sme diskutovali o potrebách a návrhoch z ich sféry. Vytvorili sme podmienky pre výstavbu ďalších obchodných centier, polyfunkčných domov a bytových komplexov v Liptovskej Ondrašovej, na Kamennom poli a v Palúdzke.

Nie je nám ľahostajné vyľudňovanie centra mesta. Preto sme iniciovali mnoho krokov, aby sme zlepšili situáciu. Jedným z nich bolo založenie Občianskeho združenia Živé námestie, ktoré začalo hneď od vzniku aktívne pracovať. Podieľame sa na zavedení bezplatnej wi-fi zóny v centre, spolupracujeme na podujatiach, ktoré pritiahli do centra tisícky domácich a návštevníkov – Posledná míľa Liptova, Lampiónový sprievod, Liptovská zabíjačka, Medzinárodný deň žien, Barmanská šou, FIM Rally. Znížili sme daň za umiestnenie terás na symbolickú sumu, zaviedli sme City Bus z Jasnej do centra, ktorý privážal do polovice marca návštevníkov Jasnej do mesta, kde ich čakal program a spolu s domácimi si mohli užiť múzeum, prehliadku centra mesta či ponuky miestnych kaviarní, reštaurácií a zapojených podnikateľských subjektov.

Pravidelne sa stretávame s podnikateľmi, aby sme diskutovali o potrebách a návrhoch z tejto sféry. Vydali sme propagačný materiál, na ktorom sú vyznačené pamätihodnosti, možnosti parkovania a tiež prevádzky v historickom centre.

Daň z ubytovania môžu ubytovatelia zaplatiť aj cez internet. Spúšťame elektronizáciu oddelenia miestnych daní a poplatkov.

V roku 2016 sme pracovali na projekte eGOV mesta Liptovský Mikuláš. Projekt robíme z dôvodu, aby mesto poskytovalo svoje služby elektronicky, prijímalo – odosielalo podania a rozhodnutia cez elektronickú schránku mesta, poskytovalo informačný obsah, publikovalo na elektronickej úradnej tabuli a vo vybraných službách zabezpečilo, že vybavenie podanie sa uskutoční plne elektronicky, teda bez papierovačiek. Pre obyvateľov, ktorí budú mať občiansky preukaz s eID čipom to bude znamenať, že svoje podania môžu realizovať z domu a nebudú musieť navštíviť mestský úrad.

Podpora podnikania a vytváranie nových pracovných príležitostí

Stabilnú ekonomiku nášho regiónu pomáhajú vo výraznej miere tvoriť práve podnikatelia a noví investori. Mesto v uplynulom štvorročnom období vytváralo podmienky pre rozvoj ich podnikania a napomáhalo investorom pri vyhľadaní nových lokalít vhodných pre ich činnosť. V Liptovskom Mikuláši sa vďaka tomu vytvorilo viac ako 320 pracovných miest v obchodnom centre južné mesto a ďalších 200 pracovných miest vznikne v obchodnom centre STOP SHOP.

Radnica zabezpečila scelenie pozemkov a pripravila projekt na vybudovanie Hnedého priemyselného parku v katastrálnom území Okoličné. Podali sme žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 6 miliónov eur z eurofondov. Realizácia vybudovania priemyselného parku dá zamestnanie 200 záujemcom o pracovné pozície, v prípade ďalšieho rozvoja parku sa počíta s vytvorením ďalších 300 pracovných miest.

(roky 2007 – 2010)

Rozvoj v mestských častiach

Andice – Benice

Bodice

Demänová

Iľanovo

Liptovská Ondrašová

Nábrežie, Vrbica

Nezaradené

Okoličné

Palúdzka

Ploštín

Podbreziny

Staré mesto

Stošice

Vitálišovce

Archív

V archíve nie sú pridané žiadne položky.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu