Okoličné

Okoličné

Okoličné – Kláštorná – nový prístupový chodník k priechodu

Z dlažby sme vybudovali nový prístupový chodník ku priechodu na Kláštornej.

Okoličné

Okoličné – Kláštorná – nový prístupový chodník k priechodu

Z dlažby sme vybudovali nový prístupový chodník ku priechodu na Kláštornej.

Okoličné

Ďalšie akcie v Okoličnom (2018-2022)

Parkovacie plochy pri ZŠ s MŠ Okoličianska

reforma MAD-zahustenie spojov

dažďové záhrady v ZŠ s MŠ Okoličianska

vianočná výzdoba

Okoličné

Ďalšie akcie v Okoličnom (2018-2022)

Parkovacie plochy pri ZŠ s MŠ Okoličianska

reforma MAD-zahustenie spojov

dažďové záhrady v ZŠ s MŠ Okoličianska

vianočná výzdoba

Okoličné

Okoličné – spevnenie svahu a drenáž

Spevnenie svahu a drenáž popri plote, úprava okolia.

Okoličné

Okoličné – spevnenie svahu a drenáž

Spevnenie svahu a drenáž popri plote, úprava okolia.

Menu