Nezaradené

Staré mesto – Námestie osloboditeľov – oprava dlažby a odvodnenie

Opravili sme dlažbu a odvodnenie v západnej časti Námestia osloboditeľov.

Staré mesto – Námestie osloboditeľov – oprava dlažby a odvodnenie

Opravili sme dlažbu a odvodnenie v západnej časti Námestia osloboditeľov.

Staré mesto – Moyzesova – oprava parkoviska

Opravili sme centrálne parkovisko na Moyzesovej.

Staré mesto – Moyzesova – oprava parkoviska

Opravili sme centrálne parkovisko na Moyzesovej.

Nezaradené

Nábrežie – chodník popri Matici slovenskej

Zrekonštruovali sme chodník popri Matici slovenskej.

Nezaradené

Nábrežie – chodník popri Matici slovenskej

Zrekonštruovali sme chodník popri Matici slovenskej.

Vrbica, Nábrežie – chodník a vstup do plavárne

Vybudovali sme prístupový chodník a vstup do plavárne.

Vrbica, Nábrežie – chodník a vstup do plavárne

Vybudovali sme prístupový chodník a vstup do plavárne.

Staré mesto – vnútromestská cyklotrasa

Od železničnej stanice po Rachmaninovo námestie sme vybudovali 2,2 km vnútromestskej cyklotrasy s cykloboxmi.

Staré mesto – vnútromestská cyklotrasa

Od železničnej stanice po Rachmaninovo námestie sme vybudovali 2,2 km vnútromestskej cyklotrasy s cykloboxmi.

Nezaradené

Mesto – revitalizácia parkov

Novú výsadbu drevín sme zrealizovali v Palúdzke a na vstupe do mesta. Išlo o pôvodné dreviny nižšieho vzrastu, ktoré pribudnú pri bytovkách na Penkalovej. Na Hollého pribudli trvalky. V rámci zelených plôch sme revitalizovali parky v Demänovej, v Palúdzke pri nemocnici a na Štefánikovej oproti autobusovej stanici a na Ulici 1. mája. Pokračovali sme vo výsadbe drevín v Okoličnom a v Starom Meste. Na Podbrezinách vysadia alejové stromy popri chodníku, ktorý lemuje Smrečianku.
Urobili sme zelené horizontálne strechy na cykloboxoch, ktoré sú nainštalované v parku pri stanici a v Rohonciho záhrade.
Nezaradené

Mesto – revitalizácia parkov

Novú výsadbu drevín sme zrealizovali v Palúdzke a na vstupe do mesta. Išlo o pôvodné dreviny nižšieho vzrastu, ktoré pribudnú pri bytovkách na Penkalovej. Na Hollého pribudli trvalky. V rámci zelených plôch sme revitalizovali parky v Demänovej, v Palúdzke pri nemocnici a na Štefánikovej oproti autobusovej stanici a na Ulici 1. mája. Pokračovali sme vo výsadbe drevín v Okoličnom a v Starom Meste. Na Podbrezinách vysadia alejové stromy popri chodníku, ktorý lemuje Smrečianku.
Urobili sme zelené horizontálne strechy na cykloboxoch, ktoré sú nainštalované v parku pri stanici a v Rohonciho záhrade.

Mesto – zavŕšili sme zásadnú rekonštrukciu zimného štadióna

Zrekonštruovali sme obvodový plášť, tribúny, zázemie štadióna, ľadovú plochu, informačnú kocku a ďalšie.

Mesto – zavŕšili sme zásadnú rekonštrukciu zimného štadióna

Zrekonštruovali sme obvodový plášť, tribúny, zázemie štadióna, ľadovú plochu, informačnú kocku a ďalšie.

Nábrežie – stromoradie popri cyklochodníku

Spolu s OZ sme vysadili stromoradie z atraktívnych kultivarov popri cyklochodníku vo východnej časti Nábrežia.

Nábrežie – stromoradie popri cyklochodníku

Spolu s OZ sme vysadili stromoradie z atraktívnych kultivarov popri cyklochodníku vo východnej časti Nábrežia.

Staré mesto – parkovacie plochy pred Základnou umeleckou školou

Skultúrnili sme priestor pred ZUŠ a vytvorili parkovisko pre zamestnancov.

Staré mesto – parkovacie plochy pred Základnou umeleckou školou

Skultúrnili sme priestor pred ZUŠ a vytvorili parkovisko pre zamestnancov.

Menu