Bodice

Bodice

Bodice-kultúrny dom-úpravy

Zateplili sme sálu a javisko kultúrneho domu v Bodiciach, čím sme znížili energetickú náročnosť objektu.

Bodice

Bodice-kultúrny dom-úpravy

Zateplili sme sálu a javisko kultúrneho domu v Bodiciach, čím sme znížili energetickú náročnosť objektu.

Bodice

Ďalšie menšie akcie v Bodiciach (2018-2022)

Ulica Cez vody

Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

Reforma mestskej autobusovej dopravy – zahustenie spojov

Vianočná výzdoba

Kontajnerové státia ul. Bodická a Pod brehom

Doplnenie detského ihriska za kultúrnym domom

Bodice

Ďalšie menšie akcie v Bodiciach (2018-2022)

Ulica Cez vody

Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

Reforma mestskej autobusovej dopravy – zahustenie spojov

Vianočná výzdoba

Kontajnerové státia ul. Bodická a Pod brehom

Doplnenie detského ihriska za kultúrnym domom

Menu