Podbreziny

Podbreziny

Ďalšie akcie Podbreziny (2018-2022)

zavedenie taktovej dopravy MAD-spoje

rekonštrukcia futbalového štadióna

doplnenie detských ihrísk Za traťou, Opavská, Smrečianska, Pod slivkou, Kemi

bezbariérové priechody Za traťou

rozšírenie Hruškovej 515

kontajnerové státia Brezová, Kemi, Cédrová, Priebežná, Dubová, Žiarska, Morušová

odstavné plochy Jefremovská

 

 

Podbreziny

Ďalšie akcie Podbreziny (2018-2022)

zavedenie taktovej dopravy MAD-spoje

rekonštrukcia futbalového štadióna

doplnenie detských ihrísk Za traťou, Opavská, Smrečianska, Pod slivkou, Kemi

bezbariérové priechody Za traťou

rozšírenie Hruškovej 515

kontajnerové státia Brezová, Kemi, Cédrová, Priebežná, Dubová, Žiarska, Morušová

odstavné plochy Jefremovská

 

 

Podbreziny

Podbreziny-Žiarska-oprava chodníka

Opravili sme chodník pri bytovke na Žiarskej.

Podbreziny

Podbreziny-Žiarska-oprava chodníka

Opravili sme chodník pri bytovke na Žiarskej.

Podbreziny

Podbreziny-Jefremovská-chodník

Vybudovali sme úsek chodníka na Jefremovskej.

Podbreziny

Podbreziny-Jefremovská-chodník

Vybudovali sme úsek chodníka na Jefremovskej.

Podbreziny

Podbreziny-Jabloňová-chodník

Vybudovali sme prístupový chodník k detskému ihrisku na Jabloňovej.

Podbreziny

Podbreziny-Jabloňová-chodník

Vybudovali sme prístupový chodník k detskému ihrisku na Jabloňovej.

Podbreziny

Podbreziny-Hrušková-rozšírenie parkoviska

Na Hruškovej sme rozšírili možnosti parkovania.

Podbreziny

Podbreziny-Hrušková-rozšírenie parkoviska

Na Hruškovej sme rozšírili možnosti parkovania.

Podbreziny

Podbreziny-Morušová-parkovacie plochy

Na Morušovej sme vytvorili plochy na parkovanie.

Podbreziny

Podbreziny-Morušová-parkovacie plochy

Na Morušovej sme vytvorili plochy na parkovanie.

Podbreziny

Podbreziny-Lipová-parkovisko a chodník

Na Lipovej sme zrekonštruovali chodník a parkovisko.

Podbreziny

Podbreziny-Lipová-parkovisko a chodník

Na Lipovej sme zrekonštruovali chodník a parkovisko.

Podbreziny

Podbreziny – Žiarska – výstupište a priechod – stred

Na strednej Žiarskej sme vybudovali výstupište na zastávke a chodník.

Podbreziny

Podbreziny – Žiarska – výstupište a priechod – stred

Na strednej Žiarskej sme vybudovali výstupište na zastávke a chodník.

Podbreziny

Podbreziny – dolná Žiarska – chodník a zastávka

Na dolnej Žiarskej sme zrealizovali nový kryt na chodníku a autobusovú zastávku.

Podbreziny

Podbreziny – dolná Žiarska – chodník a zastávka

Na dolnej Žiarskej sme zrealizovali nový kryt na chodníku a autobusovú zastávku.

Podbreziny

Podbreziny – Dubová – chodník popred bytovku

Na Dubovej sme vybudovali nový chodník popred bytovku.

Podbreziny

Podbreziny – Dubová – chodník popred bytovku

Na Dubovej sme vybudovali nový chodník popred bytovku.

Menu