Podbreziny

Podbreziny

Podbreziny – odstavné plochy Pod slivkou

Na ulici Pod slivkou sme vybudovali odstavné plochy.

Podbreziny

Podbreziny – odstavné plochy Pod slivkou

Na ulici Pod slivkou sme vybudovali odstavné plochy.

Podbreziny

Podbreziny – oprava chodníka Žiarska – Obslužná

Zrekonštruovali sme chodník, ktorý slúži ako prístup ku kontajnerom na Žiarskej + inštalovali zábradlie.

Podbreziny

Podbreziny – oprava chodníka Žiarska – Obslužná

Zrekonštruovali sme chodník, ktorý slúži ako prístup ku kontajnerom na Žiarskej + inštalovali zábradlie.

Podbreziny

Podbreziny – oprava chodníka pri dolnej zastávke

Zrealizovali sme veľkoplošnú opravu chodník pri dolnej zastávke na Podbrezinách.

Podbreziny

Podbreziny – oprava chodníka pri dolnej zastávke

Zrealizovali sme veľkoplošnú opravu chodník pri dolnej zastávke na Podbrezinách.

Podbreziny

Ďalšie akcie Podbreziny (2018-2022)

zavedenie taktovej dopravy MAD-spoje

rekonštrukcia futbalového štadióna

doplnenie detských ihrísk Za traťou, Opavská, Smrečianska, Pod slivkou, Kemi

bezbariérové priechody Za traťou

rozšírenie Hruškovej 515

kontajnerové státia Brezová, Kemi, Cédrová, Priebežná, Dubová, Žiarska, Morušová

odstavné plochy Jefremovská

 

 

Podbreziny

Ďalšie akcie Podbreziny (2018-2022)

zavedenie taktovej dopravy MAD-spoje

rekonštrukcia futbalového štadióna

doplnenie detských ihrísk Za traťou, Opavská, Smrečianska, Pod slivkou, Kemi

bezbariérové priechody Za traťou

rozšírenie Hruškovej 515

kontajnerové státia Brezová, Kemi, Cédrová, Priebežná, Dubová, Žiarska, Morušová

odstavné plochy Jefremovská

 

 

Podbreziny

Podbreziny-Žiarska-oprava chodníka

Opravili sme chodník pri bytovke na Žiarskej.

Podbreziny

Podbreziny-Žiarska-oprava chodníka

Opravili sme chodník pri bytovke na Žiarskej.

Podbreziny

Podbreziny-Jefremovská-chodník

Vybudovali sme úsek chodníka na Jefremovskej.

Podbreziny

Podbreziny-Jefremovská-chodník

Vybudovali sme úsek chodníka na Jefremovskej.

Podbreziny

Podbreziny-Jabloňová-chodník

Vybudovali sme prístupový chodník k detskému ihrisku na Jabloňovej.

Podbreziny

Podbreziny-Jabloňová-chodník

Vybudovali sme prístupový chodník k detskému ihrisku na Jabloňovej.

Podbreziny

Podbreziny-Hrušková-rozšírenie parkoviska

Na Hruškovej sme rozšírili možnosti parkovania.

Podbreziny

Podbreziny-Hrušková-rozšírenie parkoviska

Na Hruškovej sme rozšírili možnosti parkovania.

Podbreziny

Podbreziny-Morušová-parkovacie plochy

Na Morušovej sme vytvorili plochy na parkovanie.

Podbreziny

Podbreziny-Morušová-parkovacie plochy

Na Morušovej sme vytvorili plochy na parkovanie.

Podbreziny

Podbreziny-Lipová-parkovisko a chodník

Na Lipovej sme zrekonštruovali chodník a parkovisko.

Podbreziny

Podbreziny-Lipová-parkovisko a chodník

Na Lipovej sme zrekonštruovali chodník a parkovisko.

Menu