Vitálišovce

Vitálišovce

Vitálišovce – oprava poškodenej cesty po povodni

Po povodni sme opravili podkladné vrstvy vozovky a položili zatrávňovacie panely v celej šírke cesty vo Vitálišovciach.

Vitálišovce

Vitálišovce – oprava poškodenej cesty po povodni

Po povodni sme opravili podkladné vrstvy vozovky a položili zatrávňovacie panely v celej šírke cesty vo Vitálišovciach.

Menu