Liptovská Ondrašová

Liptovská Ondrašová – Pod Dielom – chodník

Vybudovali sme obojstranný chodník na ulici Pod Dielom.

Liptovská Ondrašová – Pod Dielom – chodník

Vybudovali sme obojstranný chodník na ulici Pod Dielom.

Liptovská Ondrašová – materská škola – vyasfaltovanie ihriska

Položili sme asfaltový kryt na plochu ihriska pre deti v materskej škole.

Liptovská Ondrašová – materská škola – vyasfaltovanie ihriska

Položili sme asfaltový kryt na plochu ihriska pre deti v materskej škole.

Liptovská Ondrašová – Pongrácovská – chodník

Obnovili sme kryt chodníka na Pongrácovskej.

Liptovská Ondrašová – Pongrácovská – chodník

Obnovili sme kryt chodníka na Pongrácovskej.

Liptovská Ondrašová – chodník na Revolučnej

Vybudovali sme nový chodník na Revolučnej ulici od centra k Lidlu po pravej strane.

Liptovská Ondrašová – chodník na Revolučnej

Vybudovali sme nový chodník na Revolučnej ulici od centra k Lidlu po pravej strane.

Liptovská Ondrašová – cyklochodník

Vybudovali sme ďalšiu etapu cyklochodníka, ktorým sme napojili Liptovskú Ondrašovú na mesto.

Liptovská Ondrašová – cyklochodník

Vybudovali sme ďalšiu etapu cyklochodníka, ktorým sme napojili Liptovskú Ondrašovú na mesto.

Liptovská Ondrašová – rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice

Zmodernizovali sme hasičskú zbrojnicu v L. Ondrašovej.

Liptovská Ondrašová – rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice

Zmodernizovali sme hasičskú zbrojnicu v L. Ondrašovej.

Liptovská Ondrašová – Pongrácovská – nový povrch na chodníku

Pokládka nového asfaltového povrchu na chodníku.

Liptovská Ondrašová – Pongrácovská – nový povrch na chodníku

Pokládka nového asfaltového povrchu na chodníku.

Liptovská Ondrašová – odpočívadlo pre cyklistov

V spolupráci s OO CR Region Liptov a Cykloregión Liptov sme vybudovali cykloodpočívadlo pri cyklochodníku v L. Ondrašovej.

Liptovská Ondrašová – odpočívadlo pre cyklistov

V spolupráci s OO CR Region Liptov a Cykloregión Liptov sme vybudovali cykloodpočívadlo pri cyklochodníku v L. Ondrašovej.

Menu