Iľanovo

Iľanovo

Iľanovo – Porubská-rekonštrukcia

Zrekonštruovali sme Porubskú ulicu v intraviláne Iľanova.

Iľanovo

Iľanovo – Porubská-rekonštrukcia

Zrekonštruovali sme Porubskú ulicu v intraviláne Iľanova.

Iľanovo

Ďalšie investície v Iľanove (2018-2022)

chodník od Porubskej ku kultúrnemu domu

reforma MAD-zahustenie spojov

doplnenie vianočnej výzdoby

cintorín-úprava vody, okolia kríža, kontajnerové státie, revitalizácia zelene

Iľanovo

Ďalšie investície v Iľanove (2018-2022)

chodník od Porubskej ku kultúrnemu domu

reforma MAD-zahustenie spojov

doplnenie vianočnej výzdoby

cintorín-úprava vody, okolia kríža, kontajnerové státie, revitalizácia zelene

Menu