Iľanovo

Iľanovo

Iľanovo – rekonštrukcia cintorína

Na iľanovskom cintoríne sme vybudovali chodník, schodisko, upravili okolie kríža a studničky.

Iľanovo

Iľanovo – rekonštrukcia cintorína

Na iľanovskom cintoríne sme vybudovali chodník, schodisko, upravili okolie kríža a studničky.

Iľanovo

Iľanovo – nové chodníky k hrobovým miestam

Vybudovali sme nové chodníky na cintoríne v Iľanove.

Iľanovo

Iľanovo – nové chodníky k hrobovým miestam

Vybudovali sme nové chodníky na cintoríne v Iľanove.

Iľanovo

Iľanovo – úprava chodníka k pomníku

Upravili sme prístupový chodník k pomníku na námestí v Iľanove.

Iľanovo

Iľanovo – úprava chodníka k pomníku

Upravili sme prístupový chodník k pomníku na námestí v Iľanove.

Iľanovo

Iľanovo – Porubská-rekonštrukcia

Zrekonštruovali sme Porubskú ulicu v intraviláne Iľanova.

Iľanovo

Iľanovo – Porubská-rekonštrukcia

Zrekonštruovali sme Porubskú ulicu v intraviláne Iľanova.

Iľanovo

Ďalšie investície v Iľanove (2018-2022)

chodník od Porubskej ku kultúrnemu domu

reforma MAD-zahustenie spojov

doplnenie vianočnej výzdoby

cintorín-úprava vody, okolia kríža, kontajnerové státie, revitalizácia zelene

Iľanovo

Ďalšie investície v Iľanove (2018-2022)

chodník od Porubskej ku kultúrnemu domu

reforma MAD-zahustenie spojov

doplnenie vianočnej výzdoby

cintorín-úprava vody, okolia kríža, kontajnerové státie, revitalizácia zelene

Menu