Nezaradené

Mesto – revitalizácia parkov

Novú výsadbu drevín sme zrealizovali v Palúdzke a na vstupe do mesta. Išlo o pôvodné dreviny nižšieho vzrastu, ktoré pribudnú pri bytovkách na Penkalovej. Na Hollého pribudli trvalky. V rámci zelených plôch sme revitalizovali parky v Demänovej, v Palúdzke pri nemocnici a na Štefánikovej oproti autobusovej stanici a na Ulici 1. mája. Pokračovali sme vo výsadbe drevín v Okoličnom a v Starom Meste. Na Podbrezinách vysadia alejové stromy popri chodníku, ktorý lemuje Smrečianku.
Urobili sme zelené horizontálne strechy na cykloboxoch, ktoré sú nainštalované v parku pri stanici a v Rohonciho záhrade.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu