Nezaradené

Háj – komplexná obnova vojnového cintorína

Zabezpečili sme komplexnú rekonštrukciu vojnového cintorína a hrobových miest, celého prostredia.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu