Nezaradené

Dažďové záhrady – príspevok k ekológii a estetizácii v školách na území mesta

Vybudovali sme ekologické a estetické dažďové záhrady v Základných školách Miloša Janošku, Okoličianska, Demänovská a v Materských školách Palúčanská a Ondrašovská

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu