Staré mesto

Staré mesto – rekonštrukcia odvodnenia Námestia osloboditeľov

Zrekonštruovali sme poškodené odvodnenie západnej časti Námestia osloboditeľov – oceľové žľaby sme nahradili dlažobnými kockami.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu