Staré mesto

Staré mesto – parkovacie plochy Hurbanova 1498 a prepojovací chodník na Jesenského

Vytvorili sme 8 nových parkovacích miest zo zatrávňovacích panelov a nový prepojovací chodník s Jesenského.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu