Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – vybudovali sme nové komunitné centrum

V časti Hlboké sme vybudovali nové komunitné centrum, ktoré poslúži pre kultúrne, spoločenské a vzdelávacie účely minoritnej komunity.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu