Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – Vrbica – rozšírenie Vrbického cintorína

Upravili sme terén a vybudovali dva prístupové chodníky ako rozširovanie centrálneho Vrbického cintorína.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu