Nábrežie, Vrbica

Nábrežie, Vrbica – parkovisko Vrlíkova

Zrekonštruovali a rozšírili sme parkoviská na Vrlíkovej 1799, 1884.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu