Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – Námestie ústavy

Vybudovali a osadili sme totem s textom ústavy, pomenovali plochu na Námestie ústavy a opravili priľahlú asfaltovú plochu.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu