Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – kruhová križovatka okolo kostola Zbierka

Vysadili sme pestrofarebné kvetinové záhony.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu