Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – Kollárova – nová povrchová úprava chodníka

Vybudovali sme novú povrchovú úpravu chodníka na južnej strane bytovky a vstupy do bytovky na Kollárovej.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu