Ploštín

Ďalšie investície v Ploštíne (2018-2022)

rekonštrukcia Za ulicou

oprava kanála potoka

reforma MAD-zahustenie spojov

doplnenie vianočnej výzdoby

stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

obnova infraštruktúry pri štadióne

stojiská na kontajnery

revitalizácia parku a drevín pri cintoríne

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu