Iľanovo

Ďalšie investície v Iľanove (2018-2022)

chodník od Porubskej ku kultúrnemu domu

reforma MAD-zahustenie spojov

doplnenie vianočnej výzdoby

cintorín-úprava vody, okolia kríža, kontajnerové státie, revitalizácia zelene

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu