Okoličné

Ďalšie akcie v Okoličnom (2018-2022)

Parkovacie plochy pri ZŠ s MŠ Okoličianska

reforma MAD-zahustenie spojov

dažďové záhrady v ZŠ s MŠ Okoličianska

vianočná výzdoba

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu