Nábrežie, Vrbica

Nábrežie – chodník Vrbická

komplexná oprava chodníka na Vrbickej, starý asfaltový chodník opravený do nového chodníka zo zámkovej dlažby

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu