Bodice

Ďalšie menšie akcie v Bodiciach (2018-2022)

Ulica Cez vody

Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

Reforma mestskej autobusovej dopravy – zahustenie spojov

Vianočná výzdoba

Kontajnerové státia ul. Bodická a Pod brehom

Doplnenie detského ihriska za kultúrnym domom

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu